محمود بیلگین: همکاری بین سازمان‌های سیاسی آزربایجان افزایش می‌یابد

محمود بیلگین فعال سیاسی، در مصاحبه با بخش ترکی آزربایجانی صدای آمریکا ابتکارات صورت گرفته برای ایجاد اتحادها و بسترهای همکاری بین سازمانهای آزربایجان جنوبی را ارزیابی کرد. سخنگوی “حزب دموکرات آزربایجان جنوبی” گفت: تلاش های انجام شده در این راستا طی چند سال گذشته نتایج مثبتی به همراه داشته است.

در سالهای اخیر موضوع اتحادها و ادغام بین سازمانهای متعلق به جنبش ملی آزربایجان بیش از گذشته در دستور کار سازمان‌های سیاسی آزربایجان قرار گرفته است. بیلگین تأکید کرد که این به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی در داخل ایران و همچنین اوضاع منطقه است.

بیلگین گفت: حزب دمکرات آزربایجان جنوبی با جنبش دانشجویی آزربایجان و تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان بستر همکاری را تحت پلتفرم همکاری سازمانهای سیاسی آزربایجان به وجود آورده‌اند.

وی معتقد است اگر کشورمان یک کشور نرمال و عادی بود و یا از یک کشور دمکراتیک آمده بودیم بر اساس فکر و ایدئولوژی اکنون ۳-۴ سازمان بیشتر نداشتیم. روحیه‌ای که ما در نتیجه زندگی در چنین کشوری تحت تاثیر آن قرار گرفته‌ایم مشکل ایجاد کرده است.

وی می افزاید: در این شرایط جبهه ها در ایران چه شکلی خواهند بود؟ ارتباط ما با نیروهای بین المللی و قدرت های منطقه ای چگونه خواهد بود و پیش از هر چیز ، سازمان های سیاسی ما چگونه به یکدیگر نزدیک می شوند؟ این سؤالات باعث شده است تا فعالان ما سعی کنند بر فعالیتهای مشترک متمرکز شوند.”